برچسب : Torticollis

ویژهتورتیکولی یا کجی گردن

تورتیکولی یا کج گردنی چیست و چه نشانه هایی دارد