برچسب : چگونه قبل از مسابقه در هوای گرم و سرد گرم کنیم؟

ویژهارتباط گرم کردن و دمای هوا قبل از مسابقه

بیشتر ورزشکاران حرفه ای و تفریحی تمرینات پیش شرطی سازی را انجام می دهند ، که…