برچسب : ورزش و آسم

ویژهآیا افرادی که آسم دارند ورزش کنند ؟

آسم چیست ؟   آسم یک اختلال مسدود کننده ریه هاست . طبق تعریف اداره بهداشت…