برچسب : نقش تمرینات هوازی در ورزش های سرعتیو توانی

ویژهچرا قبل از تمرینات شدید به آمادگی هوازی نیاز داریم؟(قسمت دوم)

در قسمت اول “نقش امادگی هوازی در تمرینات با شدت بالا” به برخی از این موارد…