برچسب : نحوه گرم کردن در هوای گرم قبل از مسابقه

ویژهارتباط گرم کردن و دمای هوا قبل از مسابقه

بیشتر ورزشکاران حرفه ای و تفریحی تمرینات پیش شرطی سازی را انجام می دهند ، که…