برچسب : سرطان، ورزش، آمادگی جسمانی ، لوسمی

ارتباط آمادگی جسمانی و سرطان خون

ورزش و سرطان

سرطان یک معضل بزرگ سلامتی در جهان است .   سرطان خون (لوسمی) رایج ترین…