برچسب : ساختار کبد

اهمیت کبد در بدن

اهمیت کبد در بدن

اهمیت کبد در بدن در يک فرد بالغ Kg 1.5 وزن دارد .در بالا و سمت…