برچسب : تراپزیوس ، فیتنس ، بدنسازی، حرکت شناسی

ویژگی های گرم کردن قبل از فعالیت های ورزشی مختلف

زمان کل گرم کردن می تواند حدود 20 الی 30 دقیقه طول بکشد. هر چه زمان…

با عضله تراپزیوس (trapezius) آشنا شوید

عضله تراپزیوس یا ذوزنقه جز عضلات کمربند شانه ای محسوب می شود . از نظر حرکت…