برچسب : اثرات فیزیولوژیک تمرینات اینتروال شدید

ویژهتاثیرتمرینات اینتروال با شدت بالا در ورزشهای مبارزه ای

ماهیت ورزش های رزمی متناوب هستند و از تمرینات شدید (HIIT) با فاصله زمانی به عنوان…