برچسب : آیا در دوران کرونا ورزش کنیم

ویژهتاثیر ورزش و ویروس کرونا(COVID-19)

مطالعه حاضر بازنگری و بررسی های انجام شده در مورد تمرینات شدید ورزشی، فاکتورهای التهابی و…