برچسب : آناتومی عضلات دوقلو، نعلی، ساق پا

آناتومی عضلات دوقلو و نعلی ساق پا

عضله دوقلو

عضله دوقلو: Gastrocnemius عضله نعلی : Soleus   عضله دوقلو(Gastrocnemius) : عضله ای بزرگ و سطحی…