برچسب : آزمون و تست های چابکی برای رشته های رزمی

ویژهآزمون چابکی ایلی نویز(ilinois agility test)

آزمون ایلی نویز برای اندازه گیری چابکی و سرعت طراحی شده است. چابکی یک مولفه مهم…