پیروزی مقابل ملی پوش قزاقستان

پیروزی مقابل ملی پوش قزاقستان. قهرمانی جهان کیک بوکسینگ WAKO 2011 کشور مقدونیه شهر اسکوپیه

پیروزی مقابل ملی پوش قزاقستان. قهرمانی جهان کیک بوکسینگ WAKO 2011 کشور مقدونیه شهر اسکوپیه