پیروزی مقابل ملی پوش قرقیزستان

پیروزی مقابل ملی پوش قرقیزستان قهرمانی آسیا سال 2012 و کسب سهمیه رویداد جهانی کامبت گیمز هندوستان، پونه

پیروزی مقابل ملی پوش قرقیزستان قهرمانی آسیا سال 2012 و کسب سهمیه رویداد جهانی کامبت گیمز هندوستان، پونه