مسابقات قهرمانی آسیا 2015 هندوستان

مسابقات قهرمانی آسیا 2015 هندوستان

پرورش و معرفی چهار ورزشکار به تیم ملی کیک بوکسینگ ایران

اسامی شاگردان: حمید امنی – مهدی مرشدی – اکبرتقی پور – علی عبدی