Column Full Width

ویژهتفاوت آناتومیکی در دو حرکت بارفیکس

از نظر آناتومیکی تفاوت بین حرکت بارفیکس با دو گیرش کف دست را با ذکر منبع…

ویژهبیشترین آسیب در کدام ورزش با وزنه است ؟

بیشترین آسیب در رشته های ورزشی که از وزنه استفاده می کنند

ویژهتاثیر الکل بر هورمون تستوسترون و افزایش حجم عضلات در ورزشکاران

اولین دلیل، کاهش هورمون تستسترون و افزایش هورمون استروژن می‌باشد. بله این موضوع عین واقعیت است….

ویژهآیا دویدن باعث آرتروز در مفصل زانو می شود؟

در یک مطالعه جدید نشان داده است که دویدن نه تنها احتمال بروز آرتروز و سائیدگی…

ویژهعوارض ضربات به سر در ورزش های مبارزه ای

هوشیاری و ورزش: ضربه به سر می تواند باعث جراحت و در بسیاری از موارد ضربه…

ویژهتوصیه های علمی فعالیت ورزشی در افراد دیابتی

در افراد دچار دیابت نوع یک دوز انسولین قبل از فعالیت ورزشی تنظیم شود و در…