دسته بندی : فیتنس

اثرات تمرینات مقاومتی

اثرات تمرینات مقاومتی

افزایش قدرت و حجم عضلانی و افزایش تراکم استخوانی سازگاری های عمومی با تمرینات مقاومتی…

تمرین فانکشنال

تمرین فانکشنال تمرینی است که برای یک هدف خاص انجام می شود و برای افزایش قدرت...

ناهنجاری اسکلتی چیست؟

ناهنجاری اسکلتی چیست؟ وضعیت ناهنجار به معنای رنج ،درد و افسردگی جسمانی دائمی می باشد و...

ورزش فیتنس

فیتنس فیتنس در لغت به معنای تناسب اندام است و در معنای دیگر، یعنی تعادل بین...