دسته بندی : فیتنس

تمرین فانکشنال

تمرین فانکشنال تمرینی است که برای یک هدف خاص انجام می شود و برای افزایش قدرت...

ناهنجاری اسکلتی چیست؟

ناهنجاری اسکلتی چیست؟ وضعیت ناهنجار به معنای رنج ،درد و افسردگی جسمانی دائمی می باشد و...

ورزش فیتنس

فیتنس فیتنس در لغت به معنای تناسب اندام است و در معنای دیگر، یعنی تعادل بین...