دسته بندی : مقالات

آندرستندیون چیست

مکمل آندرستندیون   آندرستندیون یا آندرو هورمونی است که توسط غده های فوق کلیه ،تخمدان ها و…

ویژهآیا افرادی که آسم دارند ورزش کنند ؟

آسم چیست ؟   آسم یک اختلال مسدود کننده ریه هاست . طبق تعریف اداره بهداشت…

آناتومی و حرکت شناسی عضلات

عضلا بازکننده (Extensor) مفصل زانو گروه عضلات چهارسرران شامل عضله راست رانی (تنها عضله دومفصله این…

آناتومی و حرکت شناسی عضله بازویی قدامی Brachialis

همان طور که از نامش پیداس در بخش جلویی آرنج قرار دارد و وقتی حرکت فلکشن…

مفاهیم پایه آمادگی هوازی 

تعریف هوازی : یعنی در حضور اکسیژن تنفسی :فرایندی است که در آن مواد سوختی مانند…

هفت قانون در طراحی تمرینات قدرتی 

هربرنامه تمرین قدرتی برای اطمینان از سازگاری و جلوگیری از آسیب دیدگی ورزشکارباید با اعمال هفت…

اثرات تمرینات مقاومتی

اثرات تمرینات مقاومتی

افزایش قدرت و حجم عضلانی و افزایش تراکم استخوانی سازگاری های عمومی با تمرینات مقاومتی…