میزان کافئین در غذاها و نوشیدنی ها

ماده محتوای کافئین (mg)
قهوه  
روش قطرهای 150 میلی لیتر 150-110
صاف شده 150 میلی لیتر 124-64
فوری 150 میلی لیتر 108-40
بدون کافئین 150 میلی لیتر 5-2
دانه سیاه 480 میلی لیتر 550
دانه بلند سیاه 360 میلی لیتر 375
دانه کوتاه سیاه 240 میلی لیتر 250
شیر قهوه 360 میلی لیتر 70
چای  
1 دقیقه دم کشیده 150 میلی لیتر 33-9
3 دقیقه دم کشیده 150 میلی لیتر 46-20
5 دقیقه دم کشیده 150 میلی لیتر 50-20
چای فوری 150 میلی لیتر 28-12
چای بستنی 60 میلی لیتر 36-22
شکلات  
مخلوط 6
شیر شکلات 6
شکلات پخته 35
شکلات تخته ای (100 گرم) 15-12
نوشیدنی های ملایم  
Mountain dew 55
Mello Yello 52
Coca cola 46
Diet coke 46
Pepsi cola 38
Deit pepsi 36
Dr pepper 40
 (250 ml)Red Bull 80