چرا آرتروز مفصلی در خانمها شایعتر است؟

چرا آرتروز مفصلی در خانمها شایعتر است؟

چرا آرتروز مفصلی در خانمها شایعتر است؟

در سنین بالا ساییدگی مفصلی و آرتروز در بین زنان شایعتر از مردان است ولی علت آن تاکنون به درستی شناخته نشده است.
اینک مطالعه‌ای جدید آن را به تفاوت در مواد درون مایع مفصلی ارتباط داده است.مایع سینوویال یا مایع مفصلی درون مفصل قرار گرفته است.
محققین در بررسی خود تمرکز را بر روی اگزوزوم‌ ها گذاشتند. اینها کیسه های میکروسکوپی بسیار کوچکی هستند که در مایع مفصلی شناور بوده و حاوی مولکول‌های کوچکی به نام میکرو آر آن ای microRNA هستند.

مطالعه به عمل آمده تفاوت زیادی را در سطح فعالیت این میکرو آر ان ای ها در مایع مفصلی زنان و مردان نشان داد.

نتایج نشان داد که کاهش سطح هورمون استروژن در دوران یائسگی زنان همزمان با تولید بیشتر سلول های تخریب کننده استخوان است.
محققان معتقدند که کاهش سطح استروژن می تواند میزان میکرو آر ان ای در اگزوزوم‌ ها را تغییر دهد. این مطالعه نشان داد که کاهش سطح استروژن در سنین بعد از یائسگی در زنان به واسطه تغییر در میکروآر ان ای های مایع مفصلی می‌ تواند بالا بودن شیوع آرتروز در زنان را توجیه کند.