نام های دیگر این ویتامین B1 و ویتامین ضدبری بری و از خانواده B کمپلکس است

این مکمل از چه تشکیل شده است :

تیامین به عنوان ویتامین B1 نیز شناخته شده و به تجزیه کربوهیدرات برای تبدیل به انرژی کمک می کند و می توان آن را به طور طبیعی در مواد غذایی همچون دانه غلات ،لوبیا ،آجیل ،گوشت و مخمر یافت می شود

تیامین چگونه عمل می کند :

تیامین در چند واکنش مهم برای متابولیسم کربوهیدرات از جمله فعال سازی پیروات دهیدروژناز PDH (یک آنزیم میتوکندریایی که به عنوان دروازه ای برای تولید انرژی ATP عمل می کند)نقش کلیدی بازی می کند.

نشان داده شده است کمبود در تیامین موجب کاهش فعالیت PDH و متعاقب آن کاهش تولیدانرژی و همچنین افزایش تولید لاکتات خستگی زا و در نتیجه تخریب عملکرد می شود.