نقش هورمون تستوسترون در عضله سازی

نقش هورمون تستوسترون در عضله سازی

نقش هورمون تستوسترون در عضله سازی

تستوسترون یک هورمون استروئیدی است که از کلسترول موجود در سلولهای لیدیگ بیضه و با استفاده از محورهیپوتالاموس – هیپوفیز – غده تناسلی ( بیضه یا تخمدان) ترشح میشود .

همچنین بخش کمی از این هورمون در غده های فوق کلیوی و تخمدان ها تولید می شود.

سطح تستوسترون در اقایان بیش از 10 برابر از خانم ها است و باور براین است که بخش زیادی از حجم عضلات در آقایان مربوط به هورمون تستوسترون است.

بخشی از هورمون تستوسترون در خون به گلوبولین متصل به هورمون جنسی 60% و آلبومین 38% متصل شده است.

عملکرد هورمون تستوسترون در عضله سازی چیست؟

تستوسترون به عنوان یک هورمون آنابولیگ در بدن به افزایش مستقیم تولید پروتئین و سرکوب تخریب آن نقش دارد و همچنین تستوسترون ترشح هورمون های آنابولیگ دیگر را مثل هورمون رشد GH و IGF-1 /MGF   را افزایش می دهد و باعث جلوگیری از ترشح IGFBP-4 که یک عامل مخالف با IGF-1  است می شود.

همچنین نتایج نشان داده است که افزایش ترکیبی تستوسترون و هورمون رشد می تواند به افزایش IGF-1 کمک کند.

هورمون تستوسترون یک اثر وابسته به میزان را بر روی تکثیر و تفکیک سلول های ماهواره ای دارد ،به این صورت که غلظت بالاتری از تستوسترون می تواند تعداد سلول هایی که برای ساخت بافت عضله نقش دارند را افزایش دهد .

شواهدی وجود دارند که شاید گیرنده های آندروژنی بتوانند نقشی را در واکنش آنابولیک به فعالیت ورزشی ایفا کنند .تعداد گیرنده های آندروژن درست بعد از تمرین مقاومتی به شدت دچار کاهش می شوند ولی سطح ان ها در طول چندین ساعت بعد از تمرین به طور قابل توجهی افزایش پیدا میکند ،که این افزایش سطح اندروژن پس از تمرین به افزایش مربوط در سطح تستوسترون وابسته است .

یافته های علمی به این اشاره دارند که افزایش کوتاه مدت تستوسترون بتواند سازگاری های رشدی مربوط به تمرین را هم به صورت مستقیم و هم از راه اثر بر روی گیرنده های اندروژنی تحت تاثیر قرار می دهد .