بی اشتهایی عصبی یکی از اختلالات تغذیه ای در ورزشکاران است

این نشانه ها بصورت جسمانی – روانشناختی در ورزشکاران دیده می شود

نشانه های جسمانی افرادی که بی اشتهایی عصبی یا ورزشی را تجربه می کنند

 • کاهش وزن فراتر از مقدار طبیعی مورد نیاز برای عملکرد ورزشی مناسب
 • فقدان قاعدگی یابرخی نشانه های اختلال قاعدگی
 • آب زدایی
 • سطح بالای خستگی (فراتر از حدی که به طور طبیعی پس از تمرین یا مسابقه انتظار می رود
 • ناراحتی های گوارشی مانند یبوست – اسهال یا اضطراب پس از غذا
 • پرتحرکی
 • افت دمای بدن (پایین تر از دمای طبیعی بدن)
 • پایین بودن ضربان قلب استراحتی
 • ضعف عضلانی
 • مستعد آسیب های ناشی از استفاده بیش از حد
 • کاهش چگالی مواد معدنی استخوان و مستعد شکستگی ناشی از فشار
 • عفونت های مکرر – زخم های پوستی – التیام ضعیف زخم ها
 • پایین بودن هموگلوبین خون و هماتوکریت و افت آلبومین سرم – فریتین سرم – گلوکز – کلسترول HDL و سطوح استرادیول