مواد دوپینگی در ورزشکاران

NCAA وب سایتی دارد (WWW.NSCA.ORG/HEALTH-SAFETY) که درآنجا مواد ممنوعه غیرمجاز ورزشکاران دانشگاهی فهرست شده است.

NCAA همچنین به ورزشکاران هشدار می دهد که برخی مکمل های غذایی و رژیمی نیز مواد ممنوعه دارند.

http://داروهای دوپینگی و ممنوعه در مسابقات دانشگاهی

اینجا فهرست گروهی از مواد ممنوعه که از طرف NCAA از سوی دانشجویان منع شده است به همراه چند مثال برایتان ذکر میکنم :

1- عوامل آنابولیکی :

آندرستندیون – بولدنون – ناندرلون – تستوسترون – THG – نور آندرستندیون -19

2- محرک ها :

کوکائین – افدرین (ماهوانگ ) – متامفتامین – سینفرین

داروهای خیابانی :

هروئین – ماری جوانا – تتراهیدروکانابینول (THG)

3- دیورتیک ها تغییر دهنده های ادرار:

بومتانید – پروبنسید – فیناسترید

4- هورمون های پپتیدی و مشابه های ان :

EPO – هورمون رشد انسان(HGH)

5- ضد استروژن ها :

کلومیفن (کلومید)

تاموکسیفن

زمانی که دارویی با مجوز پزشک به دلیل بیماری خاص و تحت درمان بودن ورزشکار تجویز و مصرف می شود با مستندات و گواهی پزشکی باید توسط ورزشکار به کمیته مسابقات و مسئولین مربوطه از قبل اعلام شود که ورزشکار دچار مشکل و ممنوعیت دوپینگ نشود.

گرد آورنده : سید حسین نجفی زاده