مقایسه علمی بین پروتئین سویا و پروتئین وی بر ترکیب بدن ( تناسب اندام ) در ورزشکاران :

پروتئین سویا از دانه سویا تولید می شود و به عنوان یک منبع پروتئین گیاهی مورد استفاده قرار می کیرد و جزو پروتئین های با کیفیت بالا طبقه بندی می شود. و برای کسانی که مشکل تحمل لاکتوز دارند یک انتخاب مفید است.

http://مکمل سویا در بدنسازان

سویا حاوی غلظت بالای اسیدهای آمینه است اما میزان اسید های آمینه شاخه دار (BCAA) سویا نسبت به پروتئین کازئین ، وی ، تخم مرغ کمتر است.

به طور کلی این باور وجود دارد که پروتئین وی نسبت به پروتئین سویا تغییرات بهتری را در ترکیب بدنی دارد .اما تحقیقات کلینیکی کمی در این رابطه وجود دارد و بیشتر بر جذب و هضم سریع تر پروتئین وی است .

در تحقیقاتی که مقایسه بین مصرف پروتئین سویا و پروتئین وی را در تمرینات بدنسازی در ورزشکاران مرد مقایسه نمودند ، به این نتیجه رسیدند که مصرف هر دو مکمل پروتئینی سویا و وی نتایج یکسانی را در افزایش حجم عضلانی بدون چربی و تغییرات ترکیب بدنی داشتند.

با این وجود وقتی که به مقایسه اثرتحریکی مصرف سویا با مکمل وی پس از تمرینات بدنسازی بر ساخت عضلات می پردازیم ، پروتئین وی اثر تحریکی بیشتر و بهتری نسبت به پروتئین سویا دارد.

منبع : تغذیه پروتئینی و تمرینات مقاومتی

گرد آورنده : سید حسین نجفی زاده