ریکاوری از عوامل مهم موفقیت و پیشرفت ورزشکاران و قهرمانان رشته های ورزشی است.

یکی از دلایل عدم رشد عضلات در ورزشکاران علاقمند به تناسب اندام که تمرینات مقاومتی (بدنسازی) را اجرا می کنند و همین طورعدم پیشرفت عملکردی در قهرمانان ورزشی عدم شناخت کافی و توجه به مسائل ریکاوری پس از تمرین است.

ورزشکاران نخبه در هر هفته و روزانه در تمرینات سنگین شرکت می کنند، و اغلب فشاری فراتر از حدود تعیین شده فیزیولوژیک و روانی است. علاوه بر این فشارهای محیطی مربوط به امور شخصی ،اجتماعی و….نیز هستند.

ریکاوری یا بازیافت یک فراایند چند بعدی است که به عوامل درونی و بیرونی وابسته است.اگر مربی بتواند تشخیص درستی از این عوامل داشته باشد می تواند با روش ها و شیوه های مختلف ریکاوری فیزیولوژیکی و روانی اقدام کند.

http://ریکاوری و عوامل اثرگذار بر ریکاوری ورزشکارانSONY DSC

برخی از عوامل موثر بر ریکاوری :

1- سن ورزشکار:

افراد با سن بیشتر از 25 سال بیشتر به ریکاوری نیازمند هستند و زمان ریکاوری ان ها بیشتر است.همچنین افراد زیر 18 سال به مدت زمان استراحت بیشتری نیازمندند تا بتوانند بیشترین بهره و فواید را از تمرین ببرند.

2- تجربه ورزشکار :

قدرت سازگاری فیزیولوژیک در افراد با تجربه (حرفه ای) نسبت به افراد مبتدی و کم تجربه بیشتر وزمان ریکاوری آنان کمتر است .

3- عوامل محیطی :

برخی از عوامل محیطی مانند هوای سرد و هوای گرم ف تمرین در ارتفاع نیز می تواند بر مدت زمان و چگونگی ریکاوری اثر گذار باشد.

4- عوامل درونی :

حالت های بد روانی می تواند بر ورزشکار فشار وارد کند و موجب خشتگی روانی ورزشکار شده و مرحله بازیافت را پیچیده و طولانی تر کند ، به عنوان مثال مربیان باید از تاکید بر ترسو بودن و تو نمی توانی و موفق نمی شوی پرهیز کنند.

5- مصدومیت و بیش تمرینی :

مرحله ریکاوری در ورزشکارانی که دچار مصدومیت و بیش تمرینی (تمرین زدگی ) هستند دشوار و طولانی تر باشد.

6- تغذیه :

نقش تغذیه در ریکاوری مطلوب در ورزشکاران بسیار حائز اهمیت است.

7- سطح آمادگی جسمانی ورزشکار :

توانایی ورزشکارانی که از سطح آمادگی جسمانی بالایی برخوردار هستند ، برای دفع مواد زائد و بازسازی منابع انرژی بیشتر است و بنابراین ریکاوری آن ها سریع تر است.

مرحله بازیافت به چگونگی و شدت خستگی مربوط است و هرچه خستگی در تمرین بیشتر باشد ، سرعت بازیافت کم تر است و خسگی ناشی از هیجانات زیاد ، به زمان بیشتری نیاز است.

منبع :

علم تمرین (دکتر علیجانی)

گرد آورنده : سید حسین نجفی زاده