عوامل موثر بر ضربان قلب استراحتی

چندین فاکتور بر ضربان قلب استراحتی اثرگذار هستند.ضربان قلب استراحتی را صبح بلافاصله بعد از بیدار شدن بدون تحرک و در حالت درازکش اندازه گیری می شود.

به طور کلی دو فاکتور اثرگذار بر ضربان قلب استراحتی آمادگی جسمانی و ریکاوری است .

1- آمادگی جسمانی :

در اثر تمرینات ورزشی اصولی و هدفمند اندازه و توان عضله قلب از نظر ساختاری و فیزیولوژیکی افزایش پیدا می کند، یعنی قلب قوی تر می شود و با هر ضربه خون بیشتری را پمپاژ می کند و در نتیجه خون بیشتری به سلول ها می رسد که به آن حجم ضربه ای می گویند، بنابراین یک کار یکسان را با ضربات کمتر و پمپاژ خون بیشتر انجام دهد.

به همان اندازه که آمادگی جسمانی شما بالاتر باشد طبیعتا به همان اندازه ضربان قلب استراحت شما پایین تر است.

http://عوامل تاثیرگذار بر ضربان قلب استراحتیhttp://سیدحسین نجفی زاده

2- کیفیت و میزان ریکاوری :

بعد از تمرین چند اتفاق در بدن رخ می دهد، منابع سوخت کم می شوند، دمای بدن افزایش می یابد و عضلات دچار آسیب های ریز میکروسکوپی می شوند.

تمام این عوامل باید مورد توجه قرار گیرند و بازسازی شوند و این بازسازی در زمان استراحت منجر می شود بدن سخت کار کند و شما متوجه ضربان قلب بالا می شوید .

عواملی که ضربان قلب را در حین استراحت بالا می برند، ضربان قلب را در حین تمرین هم بالا خواهند برد.اگر شما از تمرین قبل ریکاوری کامل نشده باشید، ضربان قلب در حالت معمول و تمرین نیز بالاتر خواهد رفت و معمولا در طول تمرین افزایش سریع تر ضربان قلب را خواهید داشت.

یکی از دلایل بیش تمرینی در طولانی مدت در ورزشکارانی که به تمرینات سنگین می پردازند، عدم ریکاوری ریکاوری مناسب است.

منبع : heart rate training

گرد آورنده : سید حسین نجفی زاده