اختلالات عملکردی که منجر به آسیب در ورزشکاران در تمرینات بدنسازی می شوند، تمرینات کار باوزنه و به طور کلی تمرینات مقاومتی با تمام مزایایی که دارند در صورت عدم رعایت اصول کار با وزنه می تواند منجر به آسیب های حاد و مزمن در کوتاه مدت و دراز مدت در بافت نرم شوند.

http://سید حسین نجفی زاده مربی بدنساز خصوصی تهرانSONY DSC

عوامل مهم در به وجود آمدن آسیب و بالا رفتن ریسک آسیب پذیری در افراد :

1- تکنیک نادرست اجرای وزنه زدن :

اجرای نادرست و غیراصولی از نظر بیومانیک ورزشی حرکات به دلیل بی توجهی و ناآگاهی به علم بیومکانیک و آسیب شناسی در ورزش و عدم نظارت و آموزش از سوی مربیان شکل می گیرد.

2- بلند کردن وزنه هایی بیش از توان ورزشکار :

در تمرینات کار با وزنه و در دوران افزایش حجم و قدرت عضلانی ،بلند کردن وزنه های غیراستاندارد احتمال آسیب بافت ها و ساختارهای اسکلتی به دلیل نداشتن آمادگی کافی عضلات ،تاندون و منسیک و خستگی سیستم عصبی مرکزی افزایش می یابد که این عوامل هر کدام منجر به تغییر و اجرای شکل نادرست تکنیک حرکات می شود.

3- تمرین بیش از اندازه :

پس از اینکه عضله ای تمرین داده شد،نیاز به زمان دارد تا بتواند دوباره به حالت اولیه برگشته و از فشار وارد امده در زمان تمرین ریکاوری کامل شود و در نهایت ورزشکار افزایش حجم عضلات را بدست بیاورد، در صورت عدم ریکاوری صحیح بدن دچار التهاب شده و ممکن است بافت زخم تشکیل شود.

http://دلایل آسیب دیدگی در بدنسازانSONY DSC

4- استراحت یا ریکاوری ناکافی :

اگر استراحت بین جلسات تمرین کافی نباشد،تمرین در جلسات بعد دشوار می شود و بر کیفیت تمرین اثر منفی می گذارد. فشارهای خارجی جدای از تمرین در زندگی می تواند بر ریکاوری فرد تاثیر گذار باشد و برای کاهش تنش باید با توجه به شرایط شخصی و برنامه تمرینی افراد توجه کافی و دقیق شود.

5- انجام تمرینات یکنواخت روی یک دستگاه :

تمرین کردن با یک الگو و دامنه حرکتی تنها با یک دستگاه یا ابزار در عمل عضله اختلال ایجاد می کند.

پاتن و براون (1994) مفهومی را با عنوان تمایز عملی ارائه نمودند که بر اساس آن هنگامی که عضله ای با تمرکز بر یک سمت عضله ای مانند سینه ای بزرگ تمرین داده می شود،دستگاه عصبی مرکزی الگوی فعالیت را به گونه ای تنظیم می کند که تنها یک بخش از عضله به صورت حداکثری منقبض می شود.

در صورتی که فقط روی حرکاتی خاص و دستگاه هایی تمرین داده شود در گروه های عضلانی و بخش های دیگر عضله اختلاف و عدم تقارن قدرت و حجم عضله را تجربه خواهیم کرد.

5- بخش هایی از بدن در گذشته آسیب دیده و به خوبی درمان نشده اند :

یکی از دلایل اصلی ایجاد اختلالات تمرینات کار با وزنه ، آسیب هایی است که در گذشته اتفاق افتاده است و بدون درمان توسط ورزشکار مجدد در معرض تمرینات شدید و اضافه بار در مفصل و عضله قرار می گیرد.

افرادی که به این موضوع اهمیت نمی دهند در شروع مجدد تمرینات کار با وزنه آسیب های گذشته نمایان خواهند شد.

منبع : کن کیناکین با ترجمه دکتر حمید اراضی

گرد آورنده : سید حسین نجفی زاده