به طور کلی دوسوم مردم در طول زندگی درد گردن را تجربه میکنند وعوارض جانبی آن می تواند خفیف یا شدید باشد و مانع عملکردهای طبیعی روزانه شود.

در مطالعه ای انجام شده توسط موسسه ی ملی آمار سلامت (NIHS) اکثریت مراجعان 42% به مدت یکسال از درد گردن رنج برده اند.

همچنین این بررسی نشان داد که زنان سه برابربیشتر از مردان در معرض این مشکل سلامت قرار دارند.در صورتی که شما دچار استرس زیاد باشید احتمال گردن درد به میزان یک ونیم برابر افزایش می یابد.

تحقیقات نشان داده است که تمرین به شکل تقویت ،کشش و تمرینات حس عمقی گردن می تواند احتمال خطر گردن درد را کاهش دهد و علایم گردن درد را بهبود بخشد.

CS مانند دیگر قسمت های بدن منطقه ای است که تاثیر زیادی برساختارهای بالایی و پایینی خود دارد.

ستون مهره گردنی بیش از 30 عضله دارد که در ناحیه ستون مهره گردنی تا مجموعه شانه ای واقع شده است.

 

اهمیت سیستم عضلات گردنی :

سیستم عضلات گردن با رفلکسی مرتبط با عملکرد دهلیزی ،سیستم های حس عمقی ،پایدارسازی سر و چشم ،جهت یابی وضعیتی و پایداری کل بدن ارتباط تنگاتنگی دارد.بنابراین نقص عملکردی در این ناحیه می تواند به آسیب های زیادی در بدن منجر شود.

ستون مهره گردنی تاثیرزیادی بر دیگر قسمت های زنجیره ای حرکتی دارد.تعداد زیادی از استخوان ها ،مفاصل و عضلات در نقص عملکردی ستون مهره گردنی درگیر هستند.

آناتومی ناحیه گردن :

 

ناحیه آناتومیک از خلف به قدام ،از خط پس سرس فوقانی شروع و به خار کتف ختم می شود .از جانب این منطقه از خط پس سری فوقانی و برجستگی پس سری خارجی شروع می شود و تا لبه فوقانی ترقوه و شکاف فوق جناغی امتداد دارد.

ستون مهره گردنی از پایه جمجه شروع می شود و هفت مهره را در بر می گیرد .

مهره های گردنی با نام اطلس C1  تا C7 نام گذاری شده اند.میان C2  و مهره های دیگر دیسک های ارتباطی وجود دارند.

پایه جمجمه و C1(اطلس) مفصل اطلس پس سری را بوجود می آورند .اطلس C1 و آکسیس C2 مفصل اطلس – دندانه ای و مفاصل اطلس – آکسیس را تشکیل می دهد .

مهره های معمولی ستون مهره ی گردنی چهاررویه مفصلی دارند ،رویه مفصلی فوقانی چپ و راست و رویه مفصلی تحتانی چپ و راست و دو مفصل که مفاصل آنکوورتبرال نامیده می شود.

در مجموع این ساختارها بسیاری از بافت های مایوفاشیال اصلی که بر روی آرتروکینماتیک ساختارهای بالایی و پایینی تاثیر عملکردی دارند را نگاه می دارند.

در بالای ستون مهره گردنی جمجمه وجود دارد که شامل مفصل گیجگاهی – آرواره ای (TMJ) می شود .در پایین ستون مهره گردنی ،ستون مهره پشتی و کمری ،قفسه سینه ،کتف ،بازو و ترقوه وجود دارد.

انحنا و ناهنجاری ستون مهره های گردنی را لوردوز گردنی نامیده می شود .

 

آسیب های رایج ستون مهره ی گردنی و نقص حرکتی مرتبط :

آسیب های شایع از قسمت های بالاتر از ستون مهره گردنی که ممکن است ریشه در نقص عملکردی ستون مهره گردنی داشته باشند،اغلب با علایم مرتبط با سر مشاهده شده اند که این علایم شامل سردرد و سرگیجه یا گیجی (سبک سری) می شوند.

آسیب های شایع پایین تر از ستون مهره گردنی به سمت شانه ،شامل درد شانه ،نقص عملکردی ذوزنقه – گوشه ای ،گیرافتادگی AC ،نقص عملکردی کتفی – سینه ای و سندروم فشرده شدن اعصاب و عروق در ناحیه سینه ای است.در نتیجه نقص عملکردی ستون مهره گردنی ،درد کمرو نقص عملکرد مفصل خاجی – خاصره ای در ناحیه ستون مهره پشتی کمری ممکن است همراه با حرکات جبرانی گوناگون در وضعیت بدنی (باز شدن ناحیه سینه ای ،تیلت قدامی لگن، حرکت انتقالی SIJ) مشاهده شود.

 

هرکدام از آسیب های رایج می تواند برای هر فردی مشکل ساز باشدو اغلب مرکز توجه بسیاری از برنامه های تمرینی ،کاهش درد و شدت آن است .با این حال این آسیب ها عمدتا علایمی هستند که مشکلی را در سیستم حرکتی انسان نشان می دهند.

 

 

آسیب های رایج مرتبط با نقص های CS

آسیب های موضعی

آسیب های بالاتر از CS

آسیب های پایین تر از CS

درد /سفتی گردن

نقص عملکردی

نقص عملکردی گوشه ای

نقص عملکردی مفصل گردنی

استرین های گردنی

نقص عملکردی خم کننده های عمقی

ضایعات دیسک گردنی

سردرد

سرگیجه /گیجی

علایم مربوط به TMJ

درد/ضعف اندام فوقانی

گیرافتادگی AC

نقص عملکردی کتفی – سینه ای

سندروم فشرده شدن اعصاب و عروق در ناحیه ی سینه ای

تیلت قدامی لگن /کمر درد

نقص عملکردی مفصل خاجی – خاصره ای