ناهنجاری اسکلتی سربه جلو

http://عارضه سربه جلو_حرکات اصلاحی

در وضعیت طبیعی خط شاقولی از لاله گوش و پشت مهره های گردنی و از برابر زائده آخرومی بگذرد.

براساس یک سری تحقیقات داخلی در ایران قهرمانان تیم های ملی 31/62 درصد وجود دارد.

این عارضه همراه با مشکلاتی است از جمله :

1- افزایش فشار روی مفصل فکی گیجگاهی

2- افزایش فشار روی مفاصل گردن و عضلات پشت گردن

3- هنگامی که سر بیش از مقدار معمول خود به جلو متمایل می شود ،سوراخ های بین مهره ای تنگ تر شده و احتمال گیرافتادن ریشه اعصاب گردن دران وجود دارد.

4- افتادگی شانه

5- کاهش حجم قفسه سینه و به دنبال آن کاهش حجم های ریوی

علت بوجود آمدن این عارضه چیست:

1- عادات غیر صحیح درنشستن

2- ضعف بینایی به ویژه در افراد نزدیک بین

3- به کار گرفتن بالشت های با ارتفاع زیاد درهنگام خوابیدن

http://درمان ناهنجاری سر به جلو

نشانه های این ناهنجاری کدامند:

1- سر به جلو رفتن و بالا آمدن چانه

2- افزایش فشار برروی مفاصل گردنی در ناحیه پشت

3- خستگی در عضلات ناحیه پشت س

نمونه ای از تمرینات کششی جهت رفع این عارضه:

1- به پشت روی زمیم دراز بکشید و در حالی که چانه را به طرف سینه می برید سر را به پایین فشار دهید تااز انتحنای گردن کاسته شود.

2- در حالت نشسته بر روی زمین یا ایستاده با تعادل مناسب دو دست را در پشت سر قرار دهید و بکوشید سر را به جلوببرید و در حالت کشش حفظ کنید و به حالت اولیه برگشته و حرکت را مجدد تکرار کنید.

3- پشت به دیوار ایستاده سر را به دیوار تکیه داده و به سمت بالا بکشید تا گودی گردن کم شود.

منبع : کتاب حرکات اصلاحی دکتر براتی

گرد اورنده : سید حسین نجفی زاده