سیاتیک چیست ؟

سیاتیک نام یک عصب است.اصطلاح سیاتیک در حقیقت مربوط به دردی است که در طول عصبی به نام سیاتیک انتشار می یابد.

عصب سیاتیک طولانی ترین عصب داخل بدن است که از لگن تا انتهای پا ادامه دارد و در طول مسیر خود به شاخه های متعددی تقسیم می شود .هرگونه فشار بر روی این عصب باعث درد درتمام طول عصب می شود یعنی مسیری که از کمر شروع می شود و از پشت پا تا پاشنه پا پایین می آید.

این درد بتدریج افزایش می یابد و با نشستن – برخاستن – عطسه و یا سرفه کردن بدتر می شود.در موارد خیلی شدید بیماری شاید حتی کنترل مثانه و یا روده نیز از دست برود،اما این وضعیت بسیار نادر و خطرناک است.

درد سیاتیک از کجا می آید؟

شایع ترین علت بیماری سیاتیک ،بیرون زدگی دیسک بین مهره ای و فشار آن برروی ریشه های عصبی است که به آن فتق دیسک بین مهره ای گفته می شود.

با افزایش سن این دیسک ها شروع به تحلیل رفتن می کنند و خشک و تا حدی شکننده می شوند.این مسئله موجب بیرون رانده شدن دیسک از محل خود(فتق) و فشار آن برروی ریشه عصبی و در نتیجه بروزعلائم بیماری سیاتیک می شود.