سارکوپنیا چیست

سارکوپنیا چیست ؟

سارکوپنیا چیست ؟

عواملی که بر توده عضلانی و پاسخ هایپرتروفیک به تمرین مقاومتی اثر می گذارند، از جمله این عوامل می توان به ژنتیک ،سن ،جنس و سابقه تمرینی اشاره کرد .

روند پیری با تغییرات در هر دو عامل کمیت و کیفیت عضله تاثیر دارد . توده عضلانی بین سنین 20 و 40 سالگی به اوج خود می رسد ، پس از آن در طول دهه چهارم زندگی حدود 5/0 درصد از توده عضلانی خود را از دست می دهد و بعد از سن 50 سالگی 1 تا 2 درصد و بعد از سن 60 سالگی به 3 درصد در سال افزایش می یابد .

این کاهش توده عضلانی مرتبط با سن را سارکوپنیا گویند .

سارکوپنیک به دلیل کاهش مقادیر پایه سنتز پروتئین میوفیبریل های عضلانی پس از صرف غذا ( زمان پس جذبی) افزایش پروتئولیز یا هر دو می باشد.
بیماری های مختلف و سبک زندگی عواملی هستند که به عنوان تشدید کننده سرعت از دست رفتن عضلات هم زمان با افزایش سن است .

فرایند پیری باعث کاهش تقریبا 110000 تار می شود.به نظر می رسد این تغییرات حداقل در بخشی توسط کاهش مزمن هورمون تستوسترون ، هورمون رشد و IGF-1 گردش خون است.نتایج کالبد شکافی

تاثیر تمرینات مقاومتی بر آتروفی عضلانی در افراد مسن چیست؟

تمرین مقاومتی منظم می تواند از تحلیل عضلات ضعیف در افراد مسن جلوگیری کند که بستگی به عوامل ژنتیکی ،محیط و عوامل مرتبط با تمرین دارد و حتی می تواند باعث افزایش توده عضلانی بدون چربی ،بیشتر از افراد بی تحرک جوان شود .
مطالعات و یافته های نشان می دهد یک مقاومت آنابولیکی ناشیراز سن به سنتز پروتئین عضلانی و پیام رسانی درون سلولی در پاسخ به تمرینات مقاومتی در افراد مسن حمایت می کنند
گفته می شود افراد مسن با تمرینات مقاومتی فزاینده شاهد رشد زیاد عضلات تا 20% در هر دو نوع تار کند انقباض (ST)و تند انقباض (FT)باشند.
اطلاعات فراتحلیلی بیان می کنند که با بالا رفتن سن ، حجم تمرینی بالاتر به شکل فزاینده ای برای رشد عضلات سودمند است .