دلیل درد و کوفتگی بعد از تمرینات مقاومتی

چرا پس از تمرینات مقاومتی (بدنسازی) دچار درد و کوفتگی می شویم؟

کوفتگی حاد:

در اثر تمرینات مقاومتی قدرتی ، در هنگام و بلافاصله پس از تمرین دچار کوفتگی و درد عضلانی می شویم که به این کوفتگی حاد می گویند .
عقیده بر این است علت آن ناشی از فقدان جریان خون به عضلات فعال ،تجمع تولیدات سوخت وسازی اسید لاکتیک و پتاسیم باشد . کم خونی موضعی مانع از خروج اسید لاکتیک و پتاسیم می شود که این مواد تا سطح تحریک گیرنده های واقع در عضلات انباشته شوند.

کوفتگی تاخیری (DOMS) :

در کوفتگی عضلانی تاخیری درد و اسپاسم عضلانی در 24 تا 72 ساعت پس از یک جلسه تمرینی ظاهر می شود و علت آن این است که عضلات به صورت غیر عادی مورد تنش قرار می گیرند .
از جمله نشانه های کوفتگی عضلانی تاخیری : درد – کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت و کاهش عملکرد است .

طبق تحقیقات کوفتگی عضلانی تاخیری در نتیجه انقباضات اکسنتریک عامل به وجود آورنده آسیب عضلانی و ایجاد کوفتگی عضلانی است ، و در افرادی که سابقه تمرینات قدرتی ندارند،تاثیربیشتردارد .

مکانیسم های کوفتگی عضلانی تاخیری :

تولید اسید لاکتیک
اسپاسم عضلانی
آسیب به بافت پیوندی
آسیب های مکانیکی وارد شده به عضله
التهاب سلولی و جریان آنزیم ها

تحقیقات نشان داده است که فعالیت های عضلانی اکسنتریک کوفتگی عضلانی تاخیری بیشتری را منجر می شود .
تنش های شدید در اثر تمرینات قدرتی مقاومتی (وزنه زدن) آسیب های ریز میکروسکوپی در تارهای عضلانی را منجر می شود .
آسیب های ساختاری به غشا سلول منجر به اختلال در همئوستاز (تعادل فیزیولوژیک) کلسیم ممی شود که این امر نیز باعث نکروز می شود و در 48 ساعت پس از پایان فعالیت ورزشی به اوج خود می رسد .

طبق نظریه آسیب عضلانی ،پارگی سارکوپلاسم باعث شناور شدن آزادانه محتویات سلول بین تارهای عضلانی می شود .افزایش سطوح CK در سرم به آسیب سارکومر و خطوط Z در اثر فعالیت ورزشی شدید بستگی دارد .
هیستامین ها – کینین ها و پتاسیم و محصولات فرایند التهاب در مایع بین سلولی تجمع و منجر به تحریک پایان های عصبی آزاد می شوند که انها نیز به نوبه خود باعث ایجاد درد ناشی از کوفتگی عضلانی تاخیری می شوند .

علل درد عضلانی که با کوفتگی عضلانی تاخیری مرتبط هستند :

1- آسیب های ساختاری به تارهای عضلانی و پلاسمالما
2- پاسخ التهابی

راه های درمان کوفتگی عضلانی تاخیری :

1- استفاده از فعالیت های گرم کردن
2- تمرینات کششی در پایان تمرین
3- ماساژ دادن کوتاه بعد از فعالیت های اکسنتریک
4- فعالیت های هوازی
5- تغذیه و استفاده از مواد آنتی اکسیدانی