آنتی اکسیدان ها بر خی دفاع ها را در مقابل آثار مخرب رادیکالهای آزاد فراهم می کنند.

با توجه به تبلیغات به اثر ویتامین های C و E و کاروتنوئیدهای مکملی و موجود در رژیم غذایی در پیشگیری از CHD و برخی سرطان ها بسیاری از افراد را به مصرف مقادیر زیادی از این ویتامین ها وا داشته است،با این حال مصرف بیش از حد آنتی اکسیدان همیشه نمی تواند مفید باشد .

http://مضرات بیش از حد آنتی اکسیدان

برای مثال :

در افرادی که به شدت به سیگاراعتیاد دارند ،افزایش مصرف ویتامین E و بتاکاروتن ،شیوع سرطان ریه را افزایش می دهد .

دلیل احتمالی برای این اثر این است که آنتی اکسیدانها می توانند فرایندهای مهم و ضروری از بین بردن سلولهای سرطانی را مهار کنند .مصرف آنتی اکسیدانها آپوپتوز (مرگ برنامه ریزی شده سلول) را مهار می کنند .مرگ برنامه ریزی شده سلول سازوکار دفاعی مهمی است که گسترش تومور (غده) را از طریق حذف سلولهای تازه جهش یافته مهار می کند .

ROS  ها پیامبرهای میانجی در چند مسیر انتقال پیام مرگ برنامه ریزی شده ی سلول هستند ،بنابراین آنتی اکسیدان بیش از حد می تواند به طور موثری پیام رسان ها را مورد حمله و تخریب کند.لذا در مواردی که DNA افراد آسیب دیده ،مثلا با سیگار زیاد یا فعالیت ،ممکن است مصرف انتی اکسیدان ها از حذف موثر سلولهای آسیب دیده جلوگیری کنند.

مقدار بسیار بالای ویتامین C با تشکیل سنگ کلیه همراه است و جذب مس را مختل می کند .

مصرف زیاد ویتامین A توسط زنان باردار می تواند منجر به نقص جنین شود.

مصف زیاد ویتامین E می تواند جذب ویتامین A و K را مختل کند.

منبع : (دیلوکا و راس 1996) -(بلات 1997)