تی آر ایکس

تی آر ایکس

Your body weight is gym

تاریخچه ورزشهای معلق :

نوعی از تمرین مقاومتی که در آن مقاومت , وزن بدن ورزشکار یا نیروی وارد شده از طرف جاذبه زمین برجرم بدن ورزشکار است.
به زبان ساده تمرین معلق با وزن بدن: معلق کردن قسمتی از بدن و اجرای حرکت تمرینی با اهداف مختلف
ایده اصلی: آویزان شدن از بند به اشکال مختلف و اجرای تمرین با شدتهای مختلف , تنوع دادن به حرکات,درگیر کردن عضلات مختلف و…..

در 1800 میلادی طناب برای تمرین و تقویت عضلات مورد استفاده قرار می گرفت Kurt Dasbach مربی حرفه ای فوتبال شیلی متوجه شد که در باستان از طناب برای بهبود آمادگی جسمانی استفاده می کردند در 1997 تا 2001 آقای Randy Hetrick از بندهای چتر بازی و کمربند جوجیتسو برای حفظ آمادگی جسمانی دریانوردان استفاده کرد از سال 1988 تا 2004 از TRX برای حفظ آمادگی جسمانی در نیروی دریایی استفاده شد در سال 2004 تا 2007 کمپانی TRX در سانفرانسیسکو و سپس شعباتی در برزیل و ژاپن راه اندازی کرد Fabio Martella در سال 2009 مربی MMA اولین کتاب تمرین TRX را به زبان ایتالیایی نوشت پس از آن TRX در تیمهای NFL, NBA, NHL ,MLB و کل ارتش آمریکا استفاده شد؛ پس از 7 سال از تاسیس، کمپانی توسط مجله تجارت سانفرانسیسکو بعنوان پنجمین تجارت خصوصی در حال رشد شناخته شد TRX از 2008 تا کنون در تمام کشور های جهان توسعه پیدار کرده است TRX حدود 60 میلیون دلار درآمد در جهان ایجاد کرده است در سال 2011Rip توسط یکی از قهرمانان تکواندو بنام Pete Holman ساخته شد.

هدف تمرینات معلق :

*استفاده از ابزارهای سبک و قابل حمل برای تقویت تمام عضلات
*استفاده از وزن بدن بعنوان متغیر بار تمرین
*تمرین در فضاهای کوچک

ویژگی ابزارهای تمرینات معلق:

*اکثر ابزارها سبک و مقاوم است
*تمرینات توسط خود فرد قابل کنترل است
*به یار کمکی نیازی نیست
*نیاز به محلی برای بستن وسیله وجود دارد
*موقعیت های مختلف ایستاده ، نشسته و خوابیده قابل استفاده هستند
*اکثر عضلات بویژه عضلات بزرگ را می توان با مقاومت های مختلف تقویت کرد
*قابل استفاده برای همه افراد با هر سطح توانایی، جوان ، پیر ، مبتدی ، قهرمان را دارند
*فاکتورهای استقامت قلبی عروقی ، قدرت ، استقامت قدرت ، تعادل و انعطاف پذیری تقویت می شود

10 نکته ایمنی در استفاده از ابزارهای تمرینات معلق:

-اطمینان از انتخاب صحیح ابزار تمرینات معلق با توجه به نیاز هر فرد
-اطمینان از انتخاب تمرین مناسب با توجه به توانایی هر فرد
-اطمینان از یادگیری کافی مهارت توسط ورزشکار
-اطمینان از راستای صحیح بدن در شروع و هنگام تمرین
-اطمینان از انتخاب زاویه مناسب ویژه توانایی هر فرد
-اطمینان از قدرت عضلات محوری ورزشکار
-اطمینان از محل اتصال ابزار تمرین به تکیه گاه
-اطمینان از اتصالات و دوخت های ابزار
-اطمینان از کیفیت قفل ها و سگک ها
-اطمینان از سر نبودن زمین

متغیر های تمرین در تمرینات معلق :

-وزن بدن
-موقعیت بدن
-تعداد و نوع اندامهای درگیر با ابزار
-فاصله اندامها از یکدیگر
-تعداد و نوع اندامهای روی زمین
-قدرت عضلات دیگر اندامها
-فاصله اندام ثابت با ابزار
-دامنه و سرعت اجرای حرکات
-تعداد تکرارها و استراحت بین ست ها
-استفاده از ابزارهای دیگر

مزایای تی آر ایکس :

متغیر بار تمرین وابسته به فرد ، سهولت در تغییر بار تمرین ، امکان تمرین در فضای کم ، بهبود قدرت ،استقامت قدرت ، انعطاف پذیری و تعادل ، آزادی و دامنه حرکتی متوسط ، امکان شبیه سازی بعضی از حرکات تخصصی ورزشی ، فعال شدن عضلات ثابت کننده ومحوری ، امکان انجام تمرینات متفاوت در موقعیت های مختلف درگیری اندامهای فوقانی و تحتانی بطور مجزا و همزمان ، مناسب برای تمرینات گروهی ، قابل حمل، ارزان ، سبک و مقاوم بودن

معایب تی آر ایکس:

نیاز به تقویت عضلات محوری ، نیاز به مهارت کافی ، نیاز به تعادل بالا ، کم بودن تنوع محیط تمرین ، عدم امکان اتصال وسیله به ارتفاع های پایین ، عدم امکان تمرین در حالت نشسته و خوابیده کامل ، عدم امکان تمرین افراد با ناتوانی اندام تحتانی )افراد معلول( ، محدودیت دامنه حرکتی دسته ها

متغیرهای تمرین :

وزن بدن ، زاویه بدن با سطح زمین ، موقعیت بدن نسبت به وسیله ، تعداد و نوع اندامهای درگیر ، فاصله اندام ثابت با ابزار ، استفاده از ابزارهای دیگر