برای درک مسابقه ورزشی بهتر است واژه های مهارت های تکنیکی و مهارت های تاکتیکی را بدانیم.

مهارت های تکنیکی :

مهارت های تکنیکی در این جا به معنای روش های مخصوص حرکت دادن بدن برای انجام کارمورد نظر است.

این روش ها ممکن است روش اجرای حرکت سریع به مکانی خاص و بعد کنترل و پرتاب یک توپ باشد ،یا اجرای یک ضربه لگد (های کیک) در ورزش کیک بوکسینگ به سر حریف باشد یا ضربه مشت مستقیم یک بوکسور باشد .یا می تواند کنترل بدن یک فرد برای اجرای یک حرکت شیرجه باشد.یا تکرار یک حرکت خاص با تبحر بیشتر نظیر دویدن یا پارو زدن باشد.

تعداد مهارت ها در ورزش ها می تواند متفاوت باشد و میزان پیچیدگی(سختی) مهارت یا مهارت ها در رشته های مختلف ورزشی متفاوت باشد.

http://سید حسین نجفی زاده- مهارت – تکنیک و تاکتیک

مهارت های تاکتیکی:

مهارت های تاکتیکی عبارتند از تصمیم ها و اعمال ورزشکار در رقابت به منظور کسب برتری بر تیم یا حریف .

به عنوان مثال در ورزش های مبارزه ای ،حریف را در راند اول خسته کردن و انالیز مهارتی جهت تشخیص نقاط ضعف وی باشد.

یا بازیکنی که تاکتیک های خوبی اجرا می کند ،می داند به کجا برود و چگونه به تنهایی و با هم تیمی هایش از فضا و زمان هوشمندانه استفاده کند.

قوانین هر رشته ورزش مشخص می کند که ورزشکار چه تاکتیک هایی مجازند با آگاهی و آموزش دقیق اجرا کنند.

در ورزش های مهارتی لازم است تا ورزشکار اطلاعات زیادی کسب کند و در کمتر از 1 ثانیه پردازش کند و تصمیم بگیرد.

در ورزش اغلب از اصطلاح استراتژی و تاکتیک به یک معنا استفاده می کنیم اما اصطلاح استراژی برای اشاره به طرح عملیات تیمی یا در ورزش های انفرادی در یک فصل یا رقابت استفاده می کنیم.

به عنوان مثال زمانی که شما به عنوان یک فایتر در مقابل حریف تان سرعت بیشتری دارید بتوانید استراتژی خود را مقابل حریف تان سرعت قرار دهید.

http://سید حسین نجفی زاده – کیک بوکسینگ واکو-عباس گیاهی

تعریف مهارت :

مهارت 2 معنی دارد :

1- به معنای کار است.

مثلا : در دنیای ورزش ،مهارت تیراندازی کمتر تحسین شده است. می توان در این جمله کلمه کار را جایگزین مهارت قرار دهید.

2- مهارت می تواند به معنای شیوه اجرای فردی بعضی کارها باشد.

تکنیک و مهارت دو اصطلاحی هستند که اغلب به یک معنا استفاده می شوند ، و این درست نیست .

مهارت در ورزش ،توانایی اجرای تکنیک های مورد نیاز در زمان و مکان مناسب است.

کاربرد مهارت با کاربرد جزئی تر تکنیک متفاوت است.

مهارت های تکنیکی ،مهارت های حرکتی خاص است که در اجرای یک عمل کاربرد دارد و مهارت های تاکتیکی مهارت های فکری هستند که برای دانستن این که کی و کجا مهارت مهارت های تکنیکی را اجرا کنیم لازم هستند.

مهارت به طور کلی ،استفاده ماهرانه از تکنیک ها و تاکتیک ها هنگام رقابت هستند.

منبع : کتاب مربی موفق نوشته RAINER MARTENS

گرد آورنده : سید حسین نجفی زاده