برخی نگرانی ها در ورزشکاران گیاهخوار وجود دارد

آیا گیاهخواری موجب تغییرات هورمونی به ویژه استروژن و تستوسترون می شود ؟

دریک مطالعه از 8 ورزشکار مرد مشارکت کننده در رژیم غذایی گیاهخواری – لبنی – تخم مرغی در طول یک دوره 6 هفته ای موجب کاهش اندکی در سطوح تستوسترون تام شد ،اگرچه آسیب عملکردی قابل چشم پوشی بود

(رابن و همکاران 1992)

به طور مشابه ورزشکاران زن گیاهخوار ،سطوح استروژن در گردش پایین تری را در مقایسه با همتایان مصرف کننده گوشت خود گزارش کرده اند

(گلدین و همکاران 1982)

به نظر می رسد که توقف عملکرد هورمونی تنها سازگاری صرفه جویی انرژی باشد تا یک نیمرخ از کمبود انرژی که این امر می تواند بوسیله کاهش مصرف انرژی بالا با تمرین شدید و مزمن یا ترکیبی از هر دوایجاد شود.

علاوه بر این برخی مطالعات دریافتند که افراد دارای رژیم غذایی گیاهی با محتوای فیبربالا کاهش بیشتر هورمون های جنسی را در مقایسه با رژیم های غذایی گیاهخواری گزارش کرده اند

(گورباچ و مانگلز 1987)

گیاهخواران در مقایسه با همه چیزخواران گرایش کمتری به مصرف پروتئین ،چربی و روی دارند

(کرایگ و مانگلز 2009)

صرف نظر از علت تغییر یافتن وضعیت هورمونی می تواند منجر به پیامدهای سلامتی و تناسب اندام جدی شود.علائم تغییرات وضعیت هورمونی شامل : خستگی – کاهش وزن – عفونت های مکرر- کاهش عملکرد بدنی- کاهش سلامت استخوانی و افزایش آسیب هستند.

ورزشکاران گیاهخوار باید زیر نظر متخصصین تغذیه ورزشی و به منظور حفظ وضعیت طبیعی هورمونی از یک رژیم غذایی خوب و متعادل پیروی نمایند.