متاسفانه تعریف صحیح و دقیقی از بدنسازی در جامعه نشده است ،و اکثر ورزشکاران تعریف و شناخت دقیقی از بدنسازی و تمرینات بدنسازی ندارند.به طوری که بدنسازی در ایران با نام پرورش اندام شناخته شده است.

بدنسازی و تمرینات بدنسازی چیست ؟

هر نوع تمرین مقاومتی که با هدف افزایش فاکتورهای آمادگی جسمانی و زیست حرکتی و همین طور تغییر در ساختار اسکلتی عضلانی شود بدنسازی محسوب می شود.

تمرینات بدنسازی را می توان با ابزارهای مختلف و روش های مختلف تمرینی اجرا نمود.

از جمله :

انواع دستگاههای بدنسازی

انواع دمبل

انواع هالتر

بند تی آر ایکس

انواع کش

با وزن بدن و ………

که به روش های مختلف با هدف مشخصی اجرا می شوند.

بدنسازی کاندیشینینگ چیست ؟

http://بدنسازی کاندیشینینگ_سید حسین نجفی زاده

به بدنسازی تخصصی رشته های مختلف ورزشی بدنسازی کاندیشینینگ می گویند.

یکی از اشتباهات رایج در بین قهرمانان رشته های ورزشی در تمرینات آماده سازی ،استفاده از سیستم ها وبه روش پرورش اندام است .

پرورش اندام چیست ؟

پرورش اندام یکی از شاخه های بدنسازی است که ماهیت پرورش اندام ،افزایش حجم عضلانی یا (هایپرتروفی عضلانی) است.

هدف از پرورش اندام و شاخه های دیگر از جمله بادی کلاسیک ، فیزیک ، فیزیک کلاسیک ،افزایش حجم عضلات ، تفکیک عضلانی و در نهایت زیبایی اندام است.

هدف از تمرینات بدنسازی کاندیشینینگ ویژه رشته های ورزشی ، افزایش حداکثری عملکرد و اجرای در ورزشکاران مهارتی است که در نهایت منجر به کسب نتیجه بهتر می شود.

دلیل واقعی عدم عملکرد و اجرای بهینه در ورزشکاران رقابتی در رشته های مختلف ورزشی استفاده از روش ها و سیستم های تمرینی پرورش اندام در تمرینات بدنسازی و در دوره اماده سازی است که حتی ریسک آسیب پذیری و افت عملکرد را به دنبال دارد.

نویسنده : سید حسین نجفی زاده

محقق و مربی بدنساز کاندیشینینگ و تناسب اندام