تاثیر مکمل ال کارنیتین

 مکانیسم های موثر در اثر ال کارنیتین بر ریکاوری پس از ورزش

اثرات ال-کارنیتین بر آسیب عضلانی در حین ورزش آسیب و درد عضلانی ناشی از ورزش می تواند کیفیت زندگی را کاهش دهد و فعالیت بعدی را محدود کند.

علاوه بر تأثیرات آن بر عملکرد ورزشی، ال کارنیتین برای کمک به ریکاوری پس از ورزش از طریق مکانیسم های مختلف توصیف شده است. در یک آزمایش( ماگینی و همکاران)

اینکه آیا با مصرف L- کارنیتین می توان توان خروجی را در طی دوره ریکاوری بدنبال تمرین سنگین افزایش داد یا خیر؟

در 9 نفر از 12 آزمودنی که روزانه 2 گرم L- کارنیتین دریافت می کردند، به مدت 5 روز، افزایش قابل توجهی در توان خروجی پس از تمرینات شدید ورزشی وجود داشت.

در مقابل ، تجویز به تنهایی ال کارنیتین قبل از ورزش دوچرخه سواری باعث بهبود عملکرد در دور دوم ورزش بعد از 3 ساعت نشد.

در یک مطالعه مقطعی ، جیامبراردینو و همکاران. نشان داد که مکمل با ال-کارنیتین درد ، حساسیت و آزاد سازی کراتین کیناز را کاهش می دهد – یک نشانگر آسیب عضلانی است که نشان می دهد این ماده مغذی در کاهش اختلال بافت و نشت پروتئین های سیتوزولی موثر است.

در یک سری کارهایی که Kraemer و همکارانش انجام دادند ، تأثیر مطلوب ال-کارنیتین در کاهش هیپوکسی ناشی از ورزش ، آسیب بعدی عضله و درد عضلانی با تأخیر (DOMS) بیشتر اثبات شد.

با استفاده از روش تصویربرداری مغناطیسی (MRI) ، می توان نشان داد که اختلال عضلانی پس از ورزش شدید با مصرف روزانه 2 گرم L- کارنیتین در مقایسه با دارونما کاهش می یابد.

این امر با کاهش قابل توجهی در پروتئین های سیتوزولی آزاد شده مانند میوگلوبین و کراتین کیناز، مالون دی آلدئید (MDA) و همچنین کاهش نشانگرهای متابولیسم پورین مانند هیپوکسانتین و گزانتین اکسیداز همراه بود.

در یک مطالعه توسط(Spiering و همکاران) دو دوز مختلف L-carnitine با توجه به تأثیر بر روی این نشانگرهای متابولیکی و درد عضلانی ذهنی مقایسه شد.

نویسندگان گزارش کردند که مصرف مکمل با 2 گرم در روز سود قابل مقایسه ای را ارائه می دهد ، بنابراین شواهد بیشتری برای پتانسیل پیشنهادی ال کارنیتین ارائه می دهند.

این گروه همچنین مشخص کرد که مکمل با L-carnitine L-tartrate ، معادل 2 گرم L-carnitine روزانه ، در مدت 3 هفته سطح گیرنده های آندروژن را در سلول های عضلانی را افزایش می دهد و در نتیجه سیگنالینگ پروتئین مورد نیاز برای ریکاوری بعد از ورزش را بهبود می بخشد.

رفرنس :

L-Carnitine Supplementation in Recovery after exercise 2018

گردآورنده و مترجم : سید حسین نجفی زاده