آنتروپومتری Anthropometery کلمه ای یونانی است که از دو واژه Anthropo به معنی انسان و metery به معنی سنجش،  تشکیل شده است.

آنتروپومتری به بررسی و مطالعه ابعاد، شکل، ترکیب، تأثیرات بلوغ و عملکرد بدن انسان برای استفاده، مقایسه و دسته بندی انسان شناختی است که شامل اندازه گیری های بدن (قد، وزن، طول، پهناها، محیط ها، درصد چربی و سوماتوتایپ (تیپ بدنی) می باشد. از جمله مهمترین کاربرد های آنتروپومتری تعیین سوماتوتایپ یا تیپ بدنی است که شامل سه جزء اندومرفی (چاق)، مزومرف (عضلانی) و اکتومرف (لاغر) می باشد.در اکثر افراد تیپ های بدنی ترکیبی از دو نوع تیپ بدنی از جمله مزواندومورف تشکیل شده است.

http://پیکرسنجی و سوماتوتایپ

بطور کلی اندازه گیری ابعاد بدن در دو وضعیــت ساکن و متحرک صورت می گیرد.

آنتروپومتری دارای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی از جمله، بیومکانیک، ارگونومی، رشد و توسعه، علوم انسانی، پزشکی، روش تغذیه، ورزش درمانی، بهداشت و درمان، تربیت بدنی است. ارزیابی ترکیب بدن در زمینه های مختلف پزشکی، انسان شناسی، ارگونومی، عملکرد ورزشی و رشد کودک مفید است.

http://سوماتوتایپ چیست و اهمیت پیکرسنجی در ورزش

دلایل اهمیت پیکر سنجی :

 1. استعدادیابی ورزشی برای تمام سنین
 2. شرایط استعدادیابی ورزشی به روش پیکر سنجی :
 3. سن افراد ۸ سال به بالا
 4. ۴۴ رشته ورزشی برای پسران و ۳۴ رشته ورزشی برای دختران مشخص می‌شود.
 5. انتخاب رشته‌ی ورزشی زیرنظر سازمان جهانی پیکرسنجی ISAK در استرالیا می‌باشد.
 6. امتیاز دهی در ۴۴ رشته ورزشی برای پسران و ۳۴ رشته ورزشی برای دختران (با توجه به وضعیت بدنی و سن فرد)
 7. تعیین شاخصه های بلوغ و تخمین دقیق قد نهایی با توجه به سن
 8. تخمین استقامت قلبی و عروقی  
 9. دانستن فاکتورهایی مانند استقامت قلبی و عروقی، تیپ دقیق بدنی و درصد چربی بدن کمک بسزایی به مربیان رشته های ورزشی جهت ارائه بهترین سیستم تمرین به ورزشکاران می کند.
 10. تعیین دقیق تیپ بدنی یا (سوماتوتایپ)
 11. مشخص نمودن درصد چربی دقیق بدن
 12. مشخص نمودن ضریب بیماری های متابولیک
 13. مقایسه شاخصه های بدنی با نرم جامعه
 14. از نتایج پیکر شناسی می توان در برنامه ریزی سیستم های تغذیه اصولی برای ورزشکاران و افراد معمولی استفاده کرد.

از تفاوت های بین دستگاه های جدید بادی کامپوزیشن نسبت به پیکرسنجی به صورت دستی (کالیپر) دقت پایین است و ضریب خطای بیشتر در ارزیابی ترکیب بدنی است.

منبع : هیئت پزشکی ورزشی

گرد آورنده : سید حسین نجفی زاده