ارتباط تیپ های بدنی در تناسب اندام

ارتباط تیپ های بدنی در تناسب اندام

ارتباط تیپ های بدنی در تناسب اندام

اندام شما کدام یک از انواع تیپ بدنی اکتومورف، اندومورف و یا مزومورف می‌باشد؟

افراد تیپ های بدنی مختلفی دارند همانطور که شخصیت های مختلف و اثر انگشت مختلفی دارند .

هر فرد دقیقا با یکی از این تیپ های بدنی هماهنگ نمی‌باشد، بلکه ویژگی‌هایی از هر کدام را دارد، اما یکی از این تیپ‌ها در مقایسه با بقیه، نمو بیشتری دارد.

به طور کلی سه نوع تیپ بدنی داریم :

1- اکتومورف

2- موزومورف

3- اندومورف

ارتباط تیپ های بدنی در تناسب اندام

ارتباط تیپ های بدنی در تناسب اندام

 تیپ بدنی اکتومورف ساختاری لاغر،ظریف و احتمالا بسیار سخت وزن اضافه میکند .

قسمت دستها و پاها بلند، کف دست ها و انگشتان و کف پاها و انگشتان پا باریک و چربی بدن خیلی کم ، ناحیه سینه و شانه باریک و معمولا عضلات باریک و دراز دارند.

یک بدن اکتومورف متابولیسمی سریع دارد و به سختی توده عضلانی خود را افزایش می دهد .

هدف اصلی تمرینی در این افراد باید افزایش حجم عضلات باشد.بر این اساس باید از وزنه های سنگین تر و تکرارهای کمتر استفاده کند .

در رژیم غذایی یک اکتومورف باید کالری مصرفی بیشتر از کالری دریافتی باشد .

تیپ بدنی اندومورف دقیقا برعکس اکتومورف است ، متابولیسمی کند دارد و کالری های اضافی را در بدن ذخیره میکند .این افراد به راحتی دچار افزایش وزن شده و از درصد چربی بالایی برخوردار هستند .

ساختمان عضلانی نرم, صورت گرد, گردن کوتاه, باسن ولگن پهن و چربی زیاد دارند

هدف اصلی برای یک اندومورف سوزاندن چربی اضافی است ، به این صورت که تمرین این افراد باید با شدت بیشتر و استراحت کمتر یعنی تمرینات اینتروال صورت گیرد .

رژیم غذایی برای این گروه بسیار حائز اهمیت است و برای از دست دادن چربی در کنار تمرینات و فعالیت ورزشی ،کالری دریافتی باید از کالری مصرفی کمتر باشد .

تیپ بدنی مزومورف از نظر ژنتیکی در تناسب اندام عالی است زیرا به راحتی عضله سازی صورت میگیرد و از درصد چربی قابل قبولی برخوردار هستند .و نسبت به اکتومورف‌ها آسان‌تر چربی‌ به دست می آو‌ردن.

اغلب این تیپ بدنی سینه پهن و بزرگ ، بالا تنه بلند ،شانه های پهن و ساختمان عضلانی محکم و نیروی زیادی دارند و شبیه ورزشکاران هستند و این افراد می توانند از همه انواع تمرینات بهره ببرند .

مزومورف در سایه چالش یا تنوع و تغییر پیشرفت می کند . این تیپ بدنی به خوبی به برنامه های تمرینی متناوب پاسخ می دهد .