ال آرژنین یک آمینو اسید غیر ضروری محسوب می شود و در بدن از طریق مواد غذایی ساخته می شود .

مطالعات زیادی در مورد اثرات مکمل ال آرژنین انجام شده است که برخی از این نتایج علمی را خلاصه در اختیار شما ورزشکاران قرار می دهیم.

http://اثرات علمی مکمل آرژنین در ورزشکاران

آرژنین :
آرژنین با هیدرولیز شدن پروتئین تولید می شود. آرژنین ، نشانگر زیستی برخی تومورها ، در محافظت از سیستم ایمنی بدن ، از بین بردن آمونیاک از بدن ، سنتز نیتریک اکساید و ترمیم زخم ها نقش دارد (Buijs et al. 2010؛ Verma et al. 2017).

مکمل های آرژنین در دوزهای تقسیم شده 10-14 گرم در روز به ورزشکاران توصیه می شود (Stohs and Kitchens 2019).
گفته می شود که مکمل آرژنین در ترشح هورمون های رشد ، انسولین ، IgA ، IgM و تکثیر لنفوسیت ها موثر است (Xu et al. 2018).
یک مطالعه نشان داد که مکمل ال- آرژنین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ، سطح LDL ، سطح پلاسما و کراتینین و پروتئین ادرار را کاهش می دهد (Arikawe et al. 2019).
مشخص شده است که مصرف بهینه آرژنین باعث افزایش مهار کورتیزول و لیزوزیم در اثر استرس می شود و همچنین تنظیم ژن های IL-1 و IL-8 ناشی از استرس را کاهش می دهد.

http://تاثیر مکمل آرژنین در ورزش

با این حال ، مشخص شده است که مصرف آرژنین کمتر یا بیشتر از سطح مطلوب ، به طور قابل توجهی عملکرد رشد و وضعیت سلامتی را بدتر می کند (Hoseini et al. 2019).
علاوه بر این ، بیان شده است که تعداد باکتریهای پشتی زبان افراد با دهانشویه آرژنین کاهش می یابد (Ikeda et al. 2018).
مکمل آرژنین به طور کلی به ورزشکاران ، بیماران سرطانی و در موارد سوختگی و مداخلات جراحی به میزان مورد نیاز توصیه می شود.

ترجمه و گرد آورنده : سید حسین نجفی زاده