ورزشکاران استقامتی و بی هوازی هر دو از تیپر برای به حداکثررساندن عملکرد در مسابقه استفاده می کنند .

کاهش حجم تمرین و شدت تمرین برای دوره زمانی کوتاه به ریکاوری از تمرینات قبل و مطلوب تر به فراجبرانی یا افزایش توانایی های عملکردی منجر می شود.

http://تیپر و فواید تیپرینگ در ورزش

تیپر توسط شمار ورزشکاران زیادی استفاده می شود مثل وزنه برداران ،شناگران ،ورزشکاران سه گانه ،دونده ها و دوچرخه سواران المپیکی تیپر می تواند به افزایش موارد زیر منجر شود.

5 تا 6 درصد در عملکرد دوچرخه سواران

بیش از از 2 درصد در قدرت و توان

1 تا 9 درصد در حداکثر اکسیژن اوج(vo2 peak)

15 درصد در حجم سلول های قرمز خون

5 درصد در تستوسترون سرم خون

10 درصد در سلول های ایمنی ضدالتهابی

بهترشدن خلق و خو

همه این عوامل می تواند به افزایش عملکرد ورزشی منجر شود.افزایش عملکرد ناشی از یک تیپر می تواند کاملا متغیر باشد اما حتی افزایش اندک نیز می تواند برای ورزشکار در یک رقابت حساس و رویداد بزرگ ارزشمند باشد .

تیپر می تواند از 7 تا 30 روز متغیر باشد و مستلزم افزایش شدت تمرین در حد مختصر است.

حجم تمرین به طور طبیعی از 40 تا 90 درصد بسته به میزان خستگی ورزشکار ،نوع ورزشکار و مدت تیپر کاهش می یابد.

تیپر می تواند بخش مهمی از یک برنامه ورزشی باشد.

منبع : فیزیولوژی ورزشی تلفیق نظر و علم

گرد آورنده : سید حسین نجفی زاده