آیا تمرین کاردیو در ساخت عضله مضر است ؟

آیا تمرین کاردیو (هوازی) در ساخت عضله مضر است؟

یکی از تفکرات رایج در ورزشکاران علاقه مند به پرورش اندام عدم تمرینات کاردیو است .دلیل این افراد و اجتناب از تمرینات کاردیو از دست دادن حجم عضلات و همچنین ممانعت این تمرینات به حجم عضلات مورد علاقه است .

حقیقت این است که تمرین کاردیو نه تنها بخش مهمی از کاهش چربی است بلکه به خاطر عضله سازی نیز اهمیت دارد .در مطالعه انجام شده توسط دانشگاه Wisconsin  سی مرد تمرین ندیده به دو گروه تقسیم شدند.

گروه اول برنامه تمرین با وزنه را برای سه روز در هفته دنبال کرد ،در حالیکه گروه دوم همین کار را به علاوه پنجاه دقیقه دوچرخه انجام داد .بعد از گذشت ده هفته دریافتند که دوچرخه نه تنها بر رشد عضله و افزایش قدرت صدمه وارد نکرد ،بلکه مردانی که علاوه بر تمرین با وزنه دوچرخه زدند در واقع رشد بیشتری در قسمت ران به گروه دیگر داشتند .

مطالعه دیگری که توسط دانشگاه Calgary  انجام شد دریافتند که تمرین کاردیو سطح مایواستاتین را کاهش می دهد .مایواستاتین (MSTN) عضوی از ابر خانواده عامل رشد مبدل بتا می باشد که به عنوان یک تنظیم کننده منفی قوی برای کسترش توده عضلانی شناخته شده است .

نکته نکته !

اما نکته مهم اینجاست که تمرن کاردیو (هوازی ) را باید با شدت ، تکرار، حجم ، و شیوه تمرین و عواملی دیگر که بر میزان هایپرتروفی عضلانی تاثیر میگذارد و به شما کمک میکند تا عضله سازی کنید و باید بخش منظمی از تمرینات فیتنس کاران چه در فاز حجم ف کات با نگهدارب باشد.