استراتژی این است که تمرینات قلبی و عروقی را صبح زود با معده خالی انجام دهید.

استراتژی رایج چربی سوزی که توسط بدنسازان ، ورزشکاران و علاقه مندان به تناسب اندام استفاده می شود ، انجام ورزش های قلبی عروقی صبح زود با معده خالی است.

http://تمرین هوازی با شکم خالی

این استراتژی توسط بیل فیلیپس در کتاب خود ، “بدن برای زندگی” رایج شد.

به گفته فیلیپس ، انجام 20 دقیقه ورزش هوازی شدید پس از یک روزه داری شبانه ، تأثیرات بیشتری در کاهش چربی نسبت به انجام یک ساعت کاردیو(هوازی) در حالت بعد از غذا دارد.

دلیل اصلی این تئوری این است که پایین بودن سطح گلیکوژن باعث می شود، بدن شما انرژی را از کربوهیدرات ها دور کند و در نتیجه چربی ذخیره شده را برای سوخت بیشتر کند.

با این وجود ، احتمال کاهش چربی بدن با تمرین در حالت روزه (گرسنگی)، اغوا کننده به نظر می رسد ، اما علم از کارآیی آن پشتیبانی نمی کند.

اول و مهمترین ، کوتاه بینی است که فقط در مدت یک جلسه فعالیت ورزشی میزان چربی سوخته شده بررسی شود.

بدن انسان بسیار پویاست و به طور مداوم میزان استفاده از چربی را برای سوخت تنظیم می کند. میزان استفاده ازسوبسترا توسط عوامل مختلفی کنترل می شود (به عنوان مثال ، ترشحات هورمونی ، فعالیت آنزیمی ، عوامل رونویسی و غیره) ، و این عوامل می توانند لحظه به لحظه تغییر کنند.

بنابراین ، سوزاندن چربی باید در طول روزها در نظر گرفته شود ،نه به صورت ساعتی – تا از دیدگاه معناداری در مورد تأثیر آن بر ترکیب بدن بهره مند شوید.

به عنوان یک قاعده کلی ، اگر در طول تمرین کربوهیدرات بیشتری بسوزانید ، در زمان پس از ورزش به طور حتم چربی بیشتری می سوزانید و بالعکس.

لازم به ذکر است که تمرین اینتروال شدید (HIIT) در مقایسه با تمرین در حالت پایدار با شدت متوسط ثابت شده است که یک روش برتر برای به حداکثر رساندن چربی سوزی است.

اعتقاد بر این است که اسیدهای چرب آزاد را در سلولهای چربی به دام می اندازد و مانع از اکسید شدن آنها در حین تمرین می شود. با این وجود ، علیرغم میزان اکسیداسیون چربی پایین تر در طول ورزش ، با این وجود با گذشت زمان در کسانی که به HIIT می پردازند در مقایسه با تمرین در “منطقه چربی سوزی” از دست دادن چربی بیشتر است ، ارائه شواهد دیگری مبنی بر اینکه تعادل انرژی 24 ساعته مهمترین عامل تعیین کننده در کاهش چربی بدن است.

http://چربی سوزی با شکم خالی

مفهوم انجام ورزش های قلبی عروقی با معده خالی برای افزایش از دست دادن چربی ، حتی هنگام بررسی تأثیر آن بر میزان چربی سوخته در جلسه تمرین ، ناقص است. درست است ، مطالعات متعدد نشان می دهد که مصرف کربوهیدرات قبل از ورزش هوازی با شدت کم تا حدود 60٪ VO2max (حداکثراکسیژن مصرفی)در افراد تمرین نکرده ، باعث کاهش ورود اسیدهای چرب با زنجیره بلند به میتوکندری می شود ، در نتیجه اکسیداسیون چربی را کم رنگ می کند این امر به کاهش میزان لیپولیز در بافت چربی به واسطه انسولین ، افزایش گلیکولیتیک و کاهش بیان ژن های دخیل در انتقال و اکسیداسیون اسیدهای چرب نسبت داده می شود.

مطالعات نشان می دهد که یک وعده غذایی قبل از ورزش به فرد اجازه می دهد تا در مقایسه با ورزش هنگام گرسنگی ، تمرینات شدیدتری انجام دهد. نتیجه نهایی این است که میزان بیشتری کالری هم در حین انجام فعالیت بدنی و هم بعد از آن سوزانده می شود و باعث از بین رفتن چربی می شود.

نتیجه گیری :

مطالب ارائه شده از تأثیر تمرین زود هنگام(ناشتا) با معده خالی به عنوان تاکتیکی برای کاهش چربی بدن پشتیبانی نمی کند. در بهترین حالت ، تأثیر خالص در کاهش چربی با رویکردی بهتر از تمرین بعد از مصرف وعده غذایی نخواهد بود ، و احتمالاً نتایج کمتری به همراه خواهد داشت. علاوه بر این ، با توجه به اینکه نشان داده شده است تمرین با سطح گلیکوژن تخلیه شده باعث افزایش پروتئولیز می شود ،این استراتژی اثرات مخرب بالقوه ای را برای افرادی که با قدرت عضلات و هیپرتروفی( افزایش حجم عضله) درگیر هستند دارد.

مترجم مقاله : سید حسین نجفی زاده

منبع :

پروفسور برد شوئنفلد

Brad Schoenfeld, MS, CSCS Global Fitness Services, Scarsdale, New York

(Strength and Conditioning Journal (FEBRUARY 2011