تمرینات مقاومتی آثار مفیدی بر سلامتی استخوان دارد که ممکن است خطر پوکی و شکستگی استخوان به ویژه در زنان را کاهش دهد.این شکل از تمرین ممکن است در رسیدن به بالاترین اوج ممکن توده استخوانی زنان قبل از یائسگی موثر باشد ،همچنین ممکن است به حفظ و افزایش استخوان در زنان در دوره پس از یائسگی و در افراد سالمند کمک کند (لاین و نلسون 1999).

SONY DSC

افزایش چشمگیر تراکم مواد معدنی استخوان در مهره های کمر و ران پس از 12 تا 18 ماه تمرین مقاومتی در زنانی که هنوز یائسه نشده بودند گزارش شده است (لومن و همکارانش 19995) ،همچنین افزایش تراکم مواد معدنی در مهره های کمر پس از 9 ماه تمرین مقاومتی در زنانی مشاهده شده است که به تازگی یائسه شده بودند (پرویت و همکارانش 1992).

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تمرین مقاومتی و فعالیت های شدیدی که در آن ها وزن بدن روی استخوان ها قرار داشت (غیر از قدم زدن) بدون افزایش تراکم معدنی استخوان ،سرعت تحلیل استخوان را کاهش می دهد.

به نظر می رسد افزایش تراکم مواد معدنی استخوان نسبت به محل تمرین عضلانی نشانه محسوب می شود ،یعنی بیشترین تغییر در استخوان هایی ایجاد می شود که به عضلات مورد نظر تمرین اتصال یافته اند.

متخصصان بر این عقیده اند که تمرین مقاومتی اثر بیشتری بر سلامتی استخوان دارد تا فعالیت های ورزشی هوازی که با تحمل وزن انجام می شوند مثل پیاده روی و دویدن نرم.

تمرین مقاومتی همچنین باعث افزایش اندازه و قدرت رباط و وترها می شود که این تغییرات احنکالا استحکام مفصل را افزایش می دهد و بدین وسیله کشیدگی رباط ها و در رفتگی مفصل شانه را کاهش می دهد.

منبع : Advanced fitness Assessment and Exercise Prescription

نویسنده : سید حسین نجفی زاده