مکمل آندرستندیون  

آندرستندیون یا آندرو هورمونی است که توسط غده های فوق کلیه ،تخمدان ها و بیضه ها در زنان و مردان ساخته می شود ودر زنان این هورمون به استرادیول Estradiol)  (تبدیل می شود.

آندرستندیون یک مکمل غذایی محبوب در ایالات متحده است.

اعتقاد بر این است که این ماده سنتز درون زاد تستوسترون را تحریک می کند و در نتیجه سنتز پروتئین را افزایش می دهد ،همچنین توده عضلانی را افزایش می دهد و ریکاوری را سریعتر می کند.

آندرستندیون ابتدا در آلمان شرقی سابق برای افزایش عملکرد ورزشی ورزشکاران رواج یافت.

آندرستندیون به عنوان یک استروئید آنابولیکی عمل می کند و عوارض جانبی استروئدهای آنابولیک شامل آکنه ،رشد موهای صورت و بدن ،رشد پروستات و نقص عملکرد بیضه ها را نیز به همراه دارد.

با این حال شواهد در مورد خواص آنابولیکی آندرستندیون متقاعد کننده نیست 

شواهد و نتایج مطالعات تاثیر مکمل آندرستندیون :

مطالعه ای اثر کوتاه مدت و بلند مدت 8 هفته مکمل خوراکی آندرستندیون به میزان 300 میلی گرم را بر تستوسترون سرم و قدرت و حجم تار عضله در گروهی 20 نفره، در یک برنامه تمرینی قدرتی (بدنسازی) بررسی کرد .

نتایج 

هیچ تغییری در غلظت تستوسترون سرم مشاهده نشد،اما غلظت استرادیول سرم پس از مصرف آندرستندیون افزایش یافت.

تمرینات قدرتی پس از 8 هفته ،افزایش قدرت و وزن خالص بدن و همین طور سطح مقطع عرضی تارهای تند انقباض نوع دوII)) را به همراه داشت که اختلافی بین دو گروه مشاهده نشد.(کینگ و همکاران 1999)

در 3 مطالعه دیگر نیز گزارش شده است که مصرف مکمل آندرستندیون با دوزهای 100 و 200 میلی گرم در روز به مدت 2 روز در 12 هفته مصرف شده بود ،هیچ تاثیری مشاهده نشد.

بالانتین و همکاران  سال 2000

راسموسن ولپین و همکاران سال  2000

والاک و همکاران  1999

راسموسن تیپتون و همکاران  2000

نتیجه گیری : طبق تحقیقات و پژوهش های انجام شده این مکمل بر غلظت تستوسترون سرم خون تاثیری ندارد، سوخت و ساز پروتئین را تغییر نمی دهد و آثار آنابولیکی ندارد و سازگاری به تمرینات مقاومتی را تغییر نمی دهد.

با این حال ممکن است آندستندیون بر سلامت اثر منفی به همراه داشته باشد.

مطالعه ای کاهش کلسترول HDL را گزارش کرده است که کاهش آن با افزایش خطرات قلبی عروقی همراه است 

نکته قابل توجه برای ملی پوشان و قهرمانان رشته های مختلف ورزشی ،مصرف این ماده مکملی از سوی کمیته بین المللی المپیک OCA ممنوع اعلام شده است (دوپینگ).

منبع :

Sport Nutrition an Introction to Energy Production and Performance